Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Centurio

Centurio

26 december 2021

De basiseenheid voor het Romeinse leger is een centurie. Deze groep van tachtig mannen wordt geleid door een centurio. Centurio, of centurion, is een officiersrang. Het is de hoogst bereikbare rang voor een gewone Romein.

De centurio is voor de gemiddelde leek herkenbaar aan de ‘bling bling’ op zijn uniform en dan vooral op borst. Deze bestaat uit ronde plaatjes met een duidelijke betekenis, het zijn eretekens. Verder heeft de centurio als teken van zijn rang een vitis, gemaakt van een stevige wijnrank.

Maar belangrijker nog: de centurio heeft een helmbos die dwars op zijn helm staat. Deze helmbos bestaat uit een drager met daarin paardenhaar of witte of gekleurde veren. Hierdoor is de centurio voor zijn manschappen, en voor de vijand, goed herkenbaar.

De centurio heeft in de eerste eeuw, als de Romeinen de forten Albaniana en Nigrum Pullum bouwen, de leiding over circa tachtig manschappen en een aantal onderofficieren. Zes centuries vormen samen een cohort onder leiding van de kampcommandant, de prefect. De castella in de grensstreek zijn bemand door een cohort van hulptroepen.