“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Castellum Albaniana tijdlijn

Castellum Albaniana tijdlijn

05 mei 2022

De bouw van het Alphense castellum begint in het jaar 40-41. In 69-70 brandt Albaniana tijdens de Bataafse Opstand tot de grond af en wordt vervolgens opnieuw gebouwd. Ergens na het jaar 160 wordt het houten castellum vervangen door een stenen fort. In de tweede helft van de derde eeuw wordt het castellum verlaten. De datering is gebaseerd op verschillende archeologische methoden.

Een belangrijke dateringsmethode is dendrochronologie waarbij hout aan de hand van jaarringen gedateerd kan worden. 

Een andere dateringsmethode is die van aardewerk. Dit is een relatieve methode, waarbij aardewerk met elkaar wordt vergeleken en waarbij onder meer stempels een belangrijke aanwijzing zijn.

De derde belangrijke datering komt uit de aanwezigheid van munten.

Op basis van deze methoden is een tijdlijn zichtbaar voor werkzaamheden aan castellum Albaniana.

Eerste castellum van hout

40-41

begin van de bouwwerkzaamheden aan het eerste houten castellum

41

bouw van de houten poorten

41

bouw van de omwalling inclusief hoektorens

42

bouw van de fabrica

42

begin van het aanleggen van een lange kade

42

bouw van de oudste barakken

41-42

vermoedelijke bouw horreum (graanopslag)

41-43

aanleg eerste wegen in het castellum

41-43

aanleg eerste waterputten in het castellum

46, 51, 67

de kade is in de eerste eeuw verschillende keren hersteld en verder van de oever af aangelegd

42-69

minimaal twee verbouwingen of herbouw van de barakken

51, 56+

verbouwing zuidelijke poort

69-70

brandlaag Bataafse Opstand

Tweede castellum van hout

rond 70

herbouw zuidelijke poort

 

herbouw overige gebouwen

na 94

nieuwe kade met een andere constructie en meer palen van rond de eeuwwisseling

124-125

jongste kade

Derde fase in steen

160

herbouw zuidelijke poort in steen

160

mogelijk westelijke poort in steen

160

omwalling in steen

160

aanleg waterput

 

laatste kwart tweede eeuw: zware schade door overstroming

208-211

renovatie of nieuwbouw stenen zuidelijk poort met inscriptie van keizer Septimius Severus

 

daarna zijn er heel weinig vondsten

270-275

in ieder geval einde gebruik, omdat de grensforten worden verlaten door de Romeinse overheersers

Bouwfasen

Het castellum kent drie bouwfasen:

  • vanaf 40-41
  • vanaf 70
  • vanaf 160

Vijf kaden

Er zijn vijf kaden aangetoond:

  • kade 1 -> vanaf 42
  • kade 2 -> vanaf 51
  • kade 3 -> kan als dubbele kade gelijktijdig met kade 2 zijn aangelegd
  • kade 4 -> na 94
  • kade 5 -> 124-125

Daarnaast zijn er sporen van renovatie en/of reparatie.

Gebruik de zoekfunctie voor meer informatie en voor uitleg van begrippen.