“Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.”

Welkom in Romeins Albaniana!

Bezetting van Albaniana

Bezetting van Albaniana

18 mei 2022

Castellum Albaniana wordt vanaf de winter van 40-41 gebouwd. Door wie, dat weten we niet. Mogelijk gaat het om een mix van legionairs en auxiliari. Ook over het eerste garnizoen is weinig met zekerheid te zeggen.

Mogelijk worden de vroegste Rijnforten, waar Albaniana er een van is, door speciale eenheden uit de legioenen gebouwd. Dit kunnen specialisten op het gebied van castellumbouw zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat het gaat om uit auxiliari samengestelde bouwploegen onder leiding van een aantal deskundigen.

Er zijn niet of nauwelijks vondsten die iets zeggen over de bouwers en over het garnizoen van castellum Albaniana tussen 40 en 69 en na 120. Wel is er voldoende materiaal om er zeker van te zijn dat het in principe de hele periode gaat om infanteristen die een typisch Romeinse uitrusting bezitten. Het is onwaarschijnlijk dat het Alphense castellum ooit is bemand door soldaten uit de eigen regio.

Nadat de Bataafse Opstand is neergeslagen in het jaar 70 wordt het afgebrande Alphense castellum herbouwd. Vervolgens bemant Cohors VI Breucorum, afkomstig uit Pannonië, tussen 70 en 120 castellum Albaniana. Dit is de enige legereenheid die met zekerheid in Albaniana bivakkeerde.
Na 120 zijn er vondsten, graffiti op gebruiksvoorwerpen, met vooral veel namen die in het Donaugebied voorkomen. Daarom wordt aangenomen dat de soldaten in de tweede en derde eeuw uit deze regio komen.