Het terrein is er woest. Het klimaat ruw. Het leven en landschap somber.

Welkom in Romeins Alphen!

Bataafse Opstand

Bataafse Opstand

27 december 2021

Rond de Bataafse Opstand hangt een zweem van heldendom. De rauwe werkelijkheid is er een van onrust, samenzwering, verraad, bloed en brand. Het is een strijd in het Vierkeizerjaar binnen het Romeinse leger die eindigt met de nieuwe keizer Vespasianus die orde op zaken stelt.

De Bataafse Opstand begint in het jaar 69 en wordt in het jaar 70 neergeslagen. De Bataven komen in opstand. Deze stam uit het grensgebied in de Rijndelta levert cohorten voor het leger. Het is een conflict over de Bataafse ruiterij tijdens de crisis in het Vierkeizerjaar in het hele Romeinse Rijk waardoor de vlam in de pan slaat.

In het Romeinse leger

De bewoners van de Rijndelta zijn goed bekend met het Romeinse leger. De Bataven leveren cavalerie-eenheden en soldaten voor de infanterie. Ook zijn er rekruten uit de stam der Frisii. In de regio zijn het echter de Cananefaten, die dan voor het eerst opduiken in de geschiedenisboekjes, die tot actie overgaan. 

Julius Civilis

Als de opstand is begonnen zoekt Julius Civilis contact. Civilis is een in ongenade gevallen Romeinse legeraanvoerder van Bataafse afkomst. Hij maakt handig gebruik van de gelegenheid en krijgt al snel steun van Bataafse cohorten. Vervolgens ontketent Civilis in het noordwesten van het Romeinse Rijk een complete burgeroorlog waarbij Romeinse legioenen vechten tegen andere Romeinse legioenen. Tijdens de opstand steken de trouwe Romeinse eenheden hun castella in brand voordat zij op de vlucht slaan.

Vespasianus

Uiteindelijk loopt het met Civilis en zijn legioenen niet goed af. In 70 slaat de nieuwe keizer Vespasianus de Bataafse Opstand neer. Auxiliari en rekruten mogen niet langer in de buurt van hun eigen stamgebied in het Romeinse leger dienen. Den eenheden worden over het Romeinse Rijk verspreid.